Warto wiedzieć

Przed wezwaniem serwisu warto

Sprawdzić na manometrze ciśnienie wody w urządzeniu, czy mieści się ono w zakresie zalecanym przez producenta i podanym w instrukcji obsługi.

Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Jeśli wyświetlana jest informacja o zablokowaniu, nacisnąć przycisk "reset". Jeśli po tej operacji urządzenie zacznie pracować należy je obserwować, czy nie występują objawy nieprawidłowej pracy - np. nietypowe odgłosy, zapach splin w pomieszczeniu . Jeśli cokolwiek wzbudza Państwa podejrzenia, najlepiej dla własnego bezpieczeństwa natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilnia elektrycznego, zamknąć dopływ gazu i wezwać serwis.

Przed rozmową z firmą serwisową dobrze jest przygotować:

 • Nazwę producenta i oznaczenie typu urządzenia.
 • Dokładny opis usterki czyli jak się objawia, w jakich okolicznościach występuje.

Przygotowanie powyższych informacji znacznie usprawni rozmowę i umożliwi przybliżone określenie kosztów, oraz terminu naprawy.

Dlaczego warto regularnie serwisować kocioł gazowy

Wszelkie awarie usuwane na bieżąco

Kocioł lub piecyk gazowy są to urządzenia, które pracują codziennie. W zależności od warunków, w jakich funkcjonują, mogą ulegać różnym awariom. Również niektóre ich elementy, jak elektrody, uszczelki ulegają zużyciu i należy je co jakiś czas wymieniać. Dokonując corocznych przeglądów można w optymalnym czasie zdiagnozować i usunąć nawet najdrobniejsze nieprawidłowości. Koszt takich napraw jest dużo niższy niż koszt usunięcia poważnej usterki, której pojawienie się jest znacznie bardziej prawdopodobne w przypadku długo nie serwisowanych urządzeń.

Zwiększenie wydajności urządzenia
Urządzenia gazowe pracują efektywnie tylko w przypadku, gdy są odpowiednio wyregulowane. Coroczny serwis daje gwarancję, że wszystkie parametry są ustawione prawidłowo i piec będzie pracował wydajnie. Ponadto, gdy kocioł nie jest regularnie serwisowany i czyszczony coraz większe ilości produktów spalania, takich jak sadza, odkładają się w jego wnętrzu i znacznie zmniejszają jego wydajność. Nawet 5-cio procentowy ubytek na wydajności urządzenia może skutkować znacznym zwiększeniem kosztów ogrzewania.

Bezpieczeństwo użytkowania
Regularne wykonywanie przeglądów daje pewność, że kocioł działa poprawnie, dzięki czemu można sporo zaoszczędzić na rachunkach. Dużo ważniejsze jest jednak to, że można uniknąć wielu niebezpieczeństw między innymi potencjalnego kontaktu z trującym tlenkiem węgla.

Dłuższa żywotność urządzenia
Każde urządzenie mimo swej generalnej niezawodności pracuje w optymalnych warunkach w sposób bezawaryjny tylko przy właściwym serwisowaniu. Celem przeglądu jest utrzymanie urządzeń w najwyższej sprawności i zapewnienie bezawaryjnej eksploatacji w długim okresie czasu. Dlatego też producenci gazowych urządzeń grzewczych zalecają coroczne wykonywanie przeglądów serwisowych.

Zapobieganie zapychania sie zlewu
 • Nigdy nie wlewaj roztopionego tłuszczu do zlewu.
 • Nie wyrzucaj fusów od kawy/herbaty do zlewu.
 • Nie używaj chemicznych środków czyszczących zbyt często, zwłaszcza jeżeli masz metalowe rury - unikniesz w ten sposób szybkiej korozji. Środki czyszczące zawierające podchloryn sodu są bezpieczne i skuteczne jeśli nie używa się ich częściej niż raz na kilka miesięcy. Większość wanien i kabin prysznicowych ma zamontowane kratki ściekowe. Można je wyjąć i oczyścić rurę wyciorem usuwając różne nagromadzone zanieczyszczenia.
 • Jeżeli zlew w kuchni został zapchany nie należy używać żadnych urządzeń typu zmywarka mających do niego ujście.
 • Nie należy stosować żadnych środków chemicznych jeśli zlew jest kompletnie zapchany! Wezwij nas - odetkamy zlew przy pomocy specjalistycznych narzędzi.
Wyciek wody, pierwsza reakcja na awarie hydrauliczną

W przypadku awarii należy jak najszybciej odciąć dopływ wody aby zapobiec dalszym zniszczeniom. Każdy w rodzinie powinien znać położenie zaworów odcinających dopływ wody do poszczególnych urządzeń lub pomieszczeń. Są one przeważnie ulokowane pod urządzeniem: toalety, krany, zlewy kuchenne lub za nim: pralki, zmywarki, w miejscu gdzie rura doprowadzająca wodę jest połączona z urządzeniem.

Jeżeli awaria nie dotyczy jednego urządzenia, lub jeśli nie ma przy nim oddzielnego zaworu, należy odciąć wodę w całym mieszkaniu przy pomocy zaworu głównego, znajdującego się przy głównej rurze doprowadzającej wodę. Aby zamknąć zawór należy kręcić gałką w prawo aż do pozycji Z.

W przypadku zaworów kulowych z dłuższą rączką czy też tzw. motylkowych należy ustawić rączkę w poprzek do linii zaworu. Jeśli do zakręcania potrzebne są narzędzia takie jak klucz nastawny, kombinerki prosimy trzymać narzędzie w pobliżu zaworu, aby nie trzeba go było szukać w przypadku awarii.

Jeśli rura jest pęknięta lub dziurawa: natychmiast zakręcić wodę, podjąć próbę samodzielnej naprawy. Zadzwoń do nas jeśli woda nadal wycieka.

Od czasu do czasu, w szczególności w przypadku mrozów należy sprawdzać licznik wody. Bywają przypadki kiedy nie widać wycieku wody, gdyż może ona płynąć pod posadzką a przeciek idzie wprost do ziemi - w takim przypadku przy wszystkich zakręconych kranach w domu widać, że licznik cały czas ''chodzi''. W takim przypadku dzwoń do nas. Aby uniknąć zamarznięć licznika dbaj o to, aby był on poprawnie izolowany termicznie otuliną a w fazie projektowej należy dbać o to, aby licznik nie znajdował się w pomieszczeniu nieogrzewanym.

Jeśli cieknący kran nie daje się zakręcić odetnij wodę przy zlewie, lub jeśli trzeba, zakręć zawór główny.

Kiedy najlepiej zgłośić przegląd

Najlepszym momentem do zgłoszenia urządzenia do przeglądu jest okres po zakończeniu zimy, czyli miesiące letnie.

W tym właśnie okresie umożliwiamy skorzystanie z promocji cenowych oraz gwarantujemy najkrótszy czas oczekiwania na wykonanie usługi.
Nie należy czekać z zamówieniem przeglądu na okres jesieni, kiedy to wiele osób włącza ogrzewanie po wielu miesiącach nie używania kotła. Wówczas okres oczekiwania na serwis jest najdłuższy. Kiedy jest już zimno lepiej jest włączyć przygotowany do sezonu kocioł niż czekać na serwisanta

Jakie warunki powinno spełnić pomieszczenie w którym umieścimy kocioł gazowy

Aby zainstalować kocioł gazowy należy pamiętać o kilku zasadach:

 • Kubatura pomieszczenia w którym podłączymy kocioł nie może być mniejsza niż 8 m3, w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania 6,5 m3.
 • Wysokość ścian pomieszczenia (pomieszczenia niemieszkalne np.: kuchnia, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze itp.) powinna wynosić przynajmniej 1,9 m
 • Sprawna wentylacja.
 • Podłoga pomieszczenia nie może znajdować się poniżej poziomu terenu (w przypadku instalacji na gaz płynny).
Gdzie zaleca się montować zawór czterodrogowy?

Gdzie zaleca się montować zawór czterodrogowy?

Gdzie zaleca się montować zawór czterodrogowy? Ważne jest odpowiednie zamontowanie mieszacza w stosunku do położenia kotła.

Zawór mieszający to urządzenie służący do regulacji temperatury czynnika grzewczego w układzie centralnego ogrzewania oraz centralnej wody użytkowej (w zależności od potrzeb układu). Prawidłowe działanie takich zaworów gwarantuje dłuższą żywotność kotła. Zawory mieszające poleca się montować w układach z pompami cyrkulacyjnymi. Stosuje się je głównie w układach z kotłami na paliwo stałe z zasypem ręcznym oraz automatycznym. Do zaworu podłączone są przewody zasilające układ grzewczy (gorąca woda) oraz przewody powrotne (woda schłodzona). Zawór mieszający pozwala regulować stosunek (ilość) wody gorącej, wypływającej z kotła centralnego ogrzewania, zasilającej układ CO i ostudzonej wody powrotnej wpływającej do kotła. We wnętrzu zaworu następuje wymieszanie wody gorącej oraz schłodzonej wody powrotnej, co powoduje podwyższenie temperatury wody powracającej do kotła.

SCHEMAT-ESSBE.jpg

Regulowanie stopnia otwarcia zaworu możliwe jest ręcznie oraz automatycznie, za pomocą sterownika zaworu mieszającego (np. DEFRO MZ). Zastosowanie zaworu mieszającego w instalacji to jeden ze sposobów przeciwdziała niskotemperaturowej korozji kotła. Ponadto podwyższenie temperatury powrotu pozwala efektywniej pozyskać ciepłą wodę użytkową w podgrzewaczu włączonym w obieg co. Dodatkowymi zaletami stosowania zaworów czterodrożnych jest płynna regulacja temperatury czynnika grzewczego w układzie oraz równomierny rozkład temperatur grzejników w tym układzie. z zasypem ręcznym oraz automatycznym.

W celu optymalnego wykorzystania funkcji mieszacza, konieczne jest prawidłowe ustalenie jego wielkości nominalnej DN. Zastosowanie nieprawidłowe DN mieszacza prowadzi do tego, że nie zagwarantuje możliwości regulacji w całej rozpiętości skali mieszacza.

Ważne jest odpowiednie zamontowanie mieszacza w stosunku do położenia kotła.

Zaleca się, aby oś pozioma mieszacza była oddalona o około 0,8 do 1,1 m od rury powrotnej obwodu grzewczego.