Serwis

Jesteśmy autoryzowanym serwisem kotłów Immergas, oraz wielu innych.

Należy pamiętać że:

Pierwszego uruchomienia może dokonać tylko Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas. Zanim jednak skontaktujemy się z najbliższym serwisem należy zadbać o odpowiednie przygotowanie instalacji. Sama instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami.

Podłączenie urządzenia do instalacji może być wykonane jedynie przy użyciu fabrycznego zestawu. Jedynie w ten sposób unikniemy problemów z nieszczelną instalacją gazową. Przed i za filtrami wodnymi muszą znajdować się zawory odcinające. Nie bez powodu w środku karty gwarancyjnej znajdują się potwierdzenia odbioru instalacji. Poza wymogami prawnymi będzie to niejako podpowiedź, jakie czynności są potrzebne, aby zapewnić sobie komfort i spokój na lata.

W trakcie uruchomienia, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości montażu, serwisant dokonuje regulacji urządzenia, dostosowując parametry pracy kotła do instalacji c.o. Bardzo ważnym elementem wizyty serwisanta jest również poinstruowanie użytkownika w zakresie obsługi urządzenia. Dowodem rozpoczęcia okresu gwarancji są wpisy autoryzowanego serwisanta w Karcie Gwarancyjnej potwierdzone aktualną pieczątką imienną.

JEŚLI MONTUJEMY NOWE URZĄDZENIE, ZADBAJMY O TO, ABY JEGO PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ODBYŁO SIĘ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA, A PODCZAS EKSPLOATACJI PAMIĘTAJMY O OKRESOWYCH PRZEGLĄDACH I KONSERWACJI.


DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

Systematycznie wykonywane przeglądy połączone z wymianą zużytych elementów urządzenia są gwarancją jego długiej pracy. Jeśli urządzenie jest regularnie konserwowane, mamy większą szansę na to, że w środku zimy podczas silnych mrozów nie przestanie grzać.

KORZYŚCI EKONOMICZNE

Wyczyszczone, a następnie wyregulowane urządzenie ma większą sprawność, więc zużywa mniej paliwa. Dzięki temu płacimy mniejsze rachunki za gaz.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Choć w Polsce nie istnieją jeszcze tak ostre przepisy jak w Skandynawii czy w Niemczech, to zwiększa się już świadomość, że należy dbać o środowisko naturalne. Odpowiednio wyregulowane urządzenie wytwarza podczas spalania paliwa mniej szkodliwych substancji i tym samym mniej zanieczyszcza otoczenie.

Celem corocznej kontroli kotłów i podgrzewaczy gazowych jest ocena, czy dane urządzenie nadaje się do dalszej eksploatacji bez powodowania zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników. Praca serwisanta podczas przeglądu technicznego polega więc na oględzinach urządzenia i kontroli jego stanu. Sprawdza on przede wszystkim: sprawność funkcjonowania zamontowanych zabezpieczeń oraz działanie wszystkich podzespołów i czujników, szczelność układu gazowego i wodnego, a także czystość palnika i wymiennika ciepła (nagrzewnicy), który odbiera ciepło od spalin i przekazuje do wody grzewczej.

Większość producentów uważa jednak, że po roku ciągłej pracy urządzenia sam przegląd polegający na kontroli to za mało i konieczna jest jego kompleksowa konserwacja, czyli czyszczenie (wymiennika ciepła, palnika) oraz wymiana zużytych elementów (filtrów, elektrody zapłonowej).